مرجع اطلاع رسانی آموزش و نگهداری حیوانات

مرجع اطلاع رسانی آموزش و نگهداری حیوانات
بیمارستان دامپزشکی وتسا

بیمارستان دامپزشکی وتسا

بیمارستان دامپزشکی وتسا

پروانه تاسیس کلینیک دامپزشکی باسابقه جهت همکاری

پروانه تاسیس کلینیک دامپزشکی باسابقه جهت همکاری

کلینیک دامپزشکی

مشاوره تخصصی دامپزشکی جهت تاسیس یا گسترش بیزنس

مشاوره تخصصی دامپزشکی جهت تاسیس یا گسترش بیزنس

اقای دکتر دادور

استخدام گرومر و ادمین بصورت نیمه وقت و تمام وقت

استخدام گرومر و ادمین بصورت نیمه وقت و تمام وقت

اقای کسری

استخدام مسئول پذیرش و پت شاپ

استخدام مسئول پذیرش و پت شاپ

اقای حسینی

استخدام دامپزشک

استخدام دامپزشک

ولی اله درزی

نیاز به همکار متخصص رادیولوژی در پلی کلینیک

نیاز به همکار متخصص رادیولوژی در پلی کلینیک

آقای میثم پورشعبان کلویری

استخدام فروشنده فعال پت شاپ بیمارستان دامپزشکی

استخدام فروشنده فعال پت شاپ بیمارستان دامپزشکی

پریا آزادی

استخدام گرومر سگ و گربه

استخدام گرومر سگ و گربه

تکبیری

جذب نماینده فروش در مراکز استانها

جذب نماینده فروش در مراکز استانها

اقای ترابی

استخدام همکار دامپزشک

استخدام همکار دامپزشک

دکتر سارا عاشوری

استخدام دکتر دامپزشک

استخدام دکتر دامپزشک

اکبرزاده

استخدام دامپزشک در کلینیک دامپزشکی

استخدام دامپزشک در کلینیک دامپزشکی

حدادی

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

مجله ها